หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่)

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุุโลก
1
2
3
4
5
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เล่มเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 2 ธ.ค. 2554 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ของเทศบาลตำบลป่าแดง [ 22 ส.ค. 2554 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดง เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ [ 22 ส.ค. 2554 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ [ 13 ธ.ค. 2553 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ [ 13 ธ.ค. 2553 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 16 พ.ย. 2553 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2      3