หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแก่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการทำอ่างล้างมือ ในโครงการการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]วัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าแดง [ 13 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการทำอาหารว่าง ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38